Прозорість та інформаційна відкритість закладу осв
1 Набір учнів у 1-й клас 2019р.
2 Замовлення підручників 2 кл.
3 Стаття 30 Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145
4 Статут НВК №19
5 Рішення про атестацію закладу освіти
6 Структура та органи управління закладу освіти
7 Ліцензії на провадження освітньої діяльності.
8 Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
9 Територiя обслуговування
10 Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти
11 Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
12 Мова освітнього процесу українська
13 Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
14 Результати моніторингу якості освіти
15 Правила і процедури оцінювання здобувачів освіти
16 Система та механізми забезпечення академічної доброчесності
17 Правила і процедури оцінювання діяльності керівних працівників
18 Звіт директора НВК №19 Верхової І.С. (2018-2019 навчальний рік)
19 Правила і процедури оцінювання діяльності педпрацівників
20 Правила поведінки здобувачів освіти в освітньому закладі
21 ПЛАН заходів протидії та запобіганню проявів булінгу
22 Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти, порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).
23 Правила прийому до закладу
24 Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
25 Про ліцензування навчальних закладів області
26 Звіти про надходження та використання коштів, надходження матеріальних цінностей
27 Монiторинг навчальних досягнень 2017-2018 н.р.
28 Дослідно-експериментальна робота
 
Как создать школьный сайт.