Прозорість та інформаційна відкритість закладу осв
1 Звіт за 2022р. 0611021
2 Звіти за 2022 р. (4-1) (4-2)
3 Звіт 4-3м за 2022р.
4 Стратегія НВК 19 2021-2026
5 Стаття 30 Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145
6 Статут НВК №19
7 Правила для учасників освітнього процесу
8 Рішення про атестацію закладу освіти
9 Структура та органи управління закладу освіти
10 Ліцензії на провадження освітньої діяльності.
11 Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
12 Територiя обслуговування
13 Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти
14 Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
15 Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення
16 Мова освітнього процесу українська
17 Про результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 5-го класу
18 Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
19 Звіт директора НВК №19 Верхової І.С., про діяльність та реалізацію Стратегії розвитку закладу (2021-2022 навчальний рік)
20 Звіти про витрачені кошти піклувальної ради, бюджетні та спонсорські надходження
21 Результати моніторингу якості освіти
22 Правила і процедури оцінювання здобувачів освіти
23 Система та механізми забезпечення академічної доброчесності
24 Правила і процедури оцінювання діяльності керівних працівників
25 Правила поведінки здобувачів освіти в освітньому закладі
26 Правила і процедури оцінювання діяльності педпрацівників
27 ПЛАН заходів протидії та запобіганню проявів булінгу
28 Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти, порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).
29 Правила прийому до закладу
30 Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
31 Про ліцензування навчальних закладів області
32 Дослідно-експериментальна робота
33 Положення про внутрiшню систему забезпечення якостi освiти
 
Как создать школьный сайт.