Правила поведінки здобувачів освіти в освітньому закладі PDF Друк e-mail
Четвер, 21 листопада 2019, 13:35

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту»  учень – це особа, яка навчається і виховується в одному із загальноосвітніх навчальних закладів, зарахування до яких, як правило, здійснюється з 6 років.

Статус учнів як учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно – правовими актами чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту»  учні  як здобувачі освіти мають право на:

-         навчання упродовж життя та академічну мобільність;

-         індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

-         якісні освітні послуги;

-         справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

-         відзначення успіхів у своїй діяльності;

-         свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

-         безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

-         повагу людської гідності;

-         захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

-         користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

-         доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

-         інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Учні як здобувачі освіти мають:

-         виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

-         поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

-         відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

-         дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов Статуту освітнього закладу.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Для здобувачів освіти та всіх учасників освітнього процесу

Школа – територія, на якій не місце для

  • проявів грубості, вульгарності;
  • паління у приміщеннях і на території навчального закладу;
  • використовування петард;
  • вживання алкогольних напоїв, наркотичних та токсичних речовин;
  • псування державного, громадського та особистого майна.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ для здобувачів освіти

- приходь у школу за 15-20 хвилин до початку занять, охайний, одягнутий відповідно до вимог ділового стилю, займай своє робоче місце, готуй все необхідне навчальне приладдя.

- не принось на територію закладу з будь-якою метою і не використовуй будь-яким способом вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої тютюнові вироби, наркотики та інші одурманюючі засоби й отрути;

- не допускай вживання непристойних виразів і жестів;

- не йди без дозволу педагогів (за узгодженням із батьками) зі школи та її території в урочний час;

- у разі пропуску занять учень  пред’являє класному керівнику довідку або заяву від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях;

- фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки;

- не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром і мобільним телефоном на уроках;

- учень виконує домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою;

- учень належним чином веде щоденник, пред’являє його на першу вимогу вчителя.

ПОВЕДІНКА УЧНІВ НА ПЕРЕРВАХ

Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити на власний розсуд, проте не повинен заважати іншим, порушувати правил безпеки.

Під час перерви учень

- підтримує чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- виходить із класу, якщо попросить учитель;

- виконує вимоги чергового учня чи учителя;

- не бігає по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, непристосованих для ігор;

- не допускає штовхань один одного, кидання предметами і застосовування фізичної сили;
- дотримується правил безпеки (пожежної безпеки, виконує правила вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності);

- на перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового учителя, дирекції школи за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії;

- безпечно використовує навчальне та спортивне обладнання.

 
Как создать школьный сайт.