Правила і процедури оцінювання здобувачів освіти


  • КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (наказ МОНМС від 13.04.2011 р. №323):


-ЧОТИРИ РІВНІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (ПОЧАТКОВИЙ,    СЕРЕДНІЙ, ДОСТАТНІЙ, ВИСОКИЙ)

-БАЛИ (1  - 12)

-ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК,  ДОСЯГНЕНЬ   УЧНІВ


  • ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ 1 КЛАСУ (листи МОНУ від 18.05.2018 №2.2-1250 та від 21.05.2018 №2.2-1255)
  • ВИДИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ: ПОТОЧНЕ, ТЕМАТИЧНЕ, СЕМЕСТРОВЕ, РІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДПА
  • КЛЮЧОВІ ТА ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ (Детальніше)
  • НАСКРІЗНІ ВМІННЯ (Детальніше)
  • ЦІННІСНІ СТАВЛЕННЯ:

- Ціннісне ставлення особистості до суспільства і державаи.

- Ціннісне ставлення особистості до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю.

- Ціннісне ставлення особистості до сім»ї родини, людей.

- Ціннісне ставлення особистості до себе.

- Ціннісне ставлення особистості до природи.

- Ціннісне ставлення особистості до праці.

- Ціннісне ставлення особистості до мистецтва.

  • ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (Детальніше)
 
Как создать школьный сайт.