Правила і процедури оцінювання здобувачів освіти


  • КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (наказ МОНМС від 13.04.2011 р. №323):


-ЧОТИРИ РІВНІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (ПОЧАТКОВИЙ,    СЕРЕДНІЙ, ДОСТАТНІЙ, ВИСОКИЙ)

-БАЛИ (1  - 12)

-ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК,  ДОСЯГНЕНЬ   УЧНІВ


  • ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ 1-2 КЛАСУ (листи МОНУ від 18.05.2018 №2.2-1250 та від 21.05.2018 №2.2-1255)
  • РІВНЕВЕ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ 3-4 КЛАСІВ (наказ Міністерства освіти і науки України № 1146 від 16.09.2020 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи» та лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-550 від 29.09.2020 «Щодо окремих питань оцінювання та фіксації результатів навчання учнів початкових класів Нової української школи»)
  • ВИДИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ: ПОТОЧНЕ, ТЕМАТИЧНЕ, СЕМЕСТРОВЕ, РІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДПА
  • КЛЮЧОВІ ТА ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ (Детальніше)
  • НАСКРІЗНІ ВМІННЯ (Детальніше)
  • ЦІННІСНІ СТАВЛЕННЯ:

- Ціннісне ставлення особистості до суспільства і державаи.

- Ціннісне ставлення особистості до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю.

- Ціннісне ставлення особистості до сім»ї родини, людей.

- Ціннісне ставлення особистості до себе.

- Ціннісне ставлення особистості до природи.

- Ціннісне ставлення особистості до праці.

- Ціннісне ставлення особистості до мистецтва.

  • ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (Детальніше)

Критерії оцінювання навчальних досягнень  з української мови та української літератури

Критерії оцінювання навчальних досягнень  з іноземної мови

Критерії оцінювання навчальних досягнень  із зарубіжної літератури

Критерії оцінювання Музичне мистецтво, інтегрований курс “Мистецтво”, візуальне (образотворче) мистецтво (Детальніше)

Критерії оцінювання навчальних досягнень  з історії

Критерії оцінювання навчальних досягнень  правознавства

Критерії оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури

Критерії оцінювання навчальних досягнень з інформатики

Критерії оцінювання навчальних досягнень з фізики

Критерії оцінювання навчальних досягнень з біології

Критерії оцінювання навчальних досягнень з хімії

Критерії оцінювання навчальних досягнень з математики

Критерії оцінювання навчальних досягнень з основ здоров'я

Критерії оцінювання навчальних досягнень з географії

Критерії оцінювання навчальних досягнень з природознавства

 

 
Как создать школьный сайт.