Статут PDF Друк e-mail

Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформування в дітях почуття господаря школи , класу, вміння співробітничати  на принципах партнерства, гласності, демократизму, організації життя колективу школярів, що здійснюється самими дітьми, включаючи постанову мети, розробку.

Завдання учнівського самоврядування:

1.Сприяє навчальній та творчій діяльності учнів.

2.Формує особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією.

3.Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя школи.

4.Формує ініціативну, здатну приймати нестандартні рішення, особистість.

5.Забезпечує захист прав і інтересів учнів.

6.Створює широке поле можливостей для самореалізації школярів в конкретних справах.

7.Виховує почуття власної гідності, вчить досягати індивідуальної та суспільної мети.

8.Відвертає дітей від асоціальних форм поведінки.

Повноваження голови учнівського самоврядування:

1.Планує роботу разом з членами учнівського самоврядування, веде засідання.

2.Розподіляє завдання між комісіями згідно плану роботи.

3.Виконує функцію зв’язку між членами учнівського самоврядування, адміністрацією, вчителями, батьками.

4.В кінці терміну роботи звітує про роботу учкому.

5.Співпрацює з педагогом школи.

6.Є лідером.

Повноваження голів комісії:

1.Створюють (разом з рядовими членами учнівського самоврядування) банк ідей.

2.Планують та керують роботою своєї комісії, опираючись на мету, завдання своєї комісії.

3.Виконують доручення голови учнівського самоврядування.

4.Ведуть журнал обліку роботи.

5.Розпроділяють обов’язки між членами комісії і контролюють виконання.

6.Особисто відповідають за якісне виконання своєї ділянки роботи.

Положення про вибори голови учнівського самоврядування:

1.Кандидат на посаду голови учнівського самоврядування висувається як із учнів школи (на загальних зборах делегатів учнівського колективу), так і шляхом самовисування.

2.Головою учнівського самоврядування може стати рядовий член учнівського самоврядування, який пропрацював в одній з вищеназваних комісіях не менше одного року.

3.Голова учнівського самоврядування обирається більшістю голосів ( на загальних зборах делегатів від учнівського колективу) шляхом таємного голосування.

4.Голова учнівського самоврядування обирається терміном на 3 роки.

5.Голова учнівського самоврядування може бути зміщений з посади за згодою ради учнівського самоврядування за невиконання своїх функціональних обов’язків або недостойну поведінку.

Положення про вибори голови комісії:

1.Голова комісії призначається головою учнівського самоврядування із рядових членів учкому.

2.Голови комісії призначаються терміном на 3 роки.

3.Голова комісії може бути зміщений з посади наказам голови учнівського самоврядування за невиконання своїх функціональних обов’язків або недостойну поведінку.

Повноваження секретаря учнівського самоврядування

1.Веде «Журнал обліку учкому».

2.разом із головою учкому, головами комісій, планує роботу учкому, дату проведення та тему виховних завдань, дату засідання учкому.

3. Збирає пропозиції і матеріали до засідань.

4. Призначається на посаду головою учкому.

Положення рядового члена учнівського комітету:

1.Членом учкому може стати делегат від класу(9-11кл.) або самовисуванець, який визнає Статут.

2.Кількість членів не фіксована і вступ є тільки добровільний.

3.Кожен член учкому зобов’язаний брати активну участь у заходах, запланованих комісією, до якої він входить.

4.За неявку на засідання без поважної причини більше трьох разів, невиконання доручень голови комісії, голови учкому або посадових обов’язків.

5.Рада учкому має право виключати з рядів учкому члена учнівського самоврядування.

 
Как создать школьный сайт.