Головна сторінка

Рівненський ліцей №19 – школа розвитку громадської свідомості, громадсько-активна школа. Головним завданням ліцею є: виховання громадянина/громадянки України; плекання  особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; забезпечення виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності; виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини й громадянина; забезпечення реалізації права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, мов національних меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй; виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти; забезпечення соціального захисту здобувачів освіти, сприяння встановлення рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій учнів, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів; реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти;створення  передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами.

Серед інструментів – компетентнісний підхід до формування змісту й організації сучасного освітнього середовища. Впровадження здоров’язберігаючих технологій – невід’ємна складова освітнього процесу. Створено умови активної взаємодії педагогічного колективу, психологічної служби, батьківської громадськості, співпраці з позашкільними закладами, науковцями з метою всебічного задоволення потреб школярів у заняттях за нахилами й інтересами.  У співпраці з громадськістю реалізовано проєкти «Партнерство заради дитини», «Відновлення природного джерела», «Озеленення та благоустрій пришкільної території», «Допоможи дитині», «Створення нормальних умов життєдіяльності учасників освітнього процесу шляхом заміни дерев’яних віконних блоків на металопластикові», «Next Step» з метою удосконалення англійської мови школярів, «Тренажерний майданчик», «Баскетбольний майданчик», «Футбольне поле».

В ліцеї навчаються 1515 здобувачів освіти у 52 кл. Є класи профільного навчання (математичний,технологічний), створено умови для організації допрофільної підготовки. Працюють класи «Інтелект України. Проводиться позакласна робота у спортивних секціях з футболу, баскетболу, волейболу. Пріоритетом у виховній діяльності закладу є національно-патріотичне виховання.З метою плекання ініціативної молоді, здатної приймати нестандартні екологічно важливі рішення, заклад співпрацює з науковцями кафедри екології НУВГП. Ми є учасниками спільного проекту Британської ради в Україні та МОН України «Шкільний учитель нового покоління».

Вчителі ліцею активно впроваджують інноваційні педагогічні технології, методики, інтерактивні форми навчання, реалізують сучасні підходи (компетентнісний, діяльнісний, особистісно зорієнтований). Для досягнення окресленої вище мети широко використовуємо різні форми методичної роботи, що дають можливість реалізувати ідею обміну досвідом і можливість застосування напрацювань спільнотою вчителів, які співпрацюють: творчі групи, авторські творчі майстерні, професійні спільноти вчителів, показові уроки, методичні мости, конференції, педагогічні читання, семінари-практикуми, круглі столи, майстер-класи, професійні виставки, фестивалі, зустрічі з педагогами-новаторами, школа молодого вчителя, педагогічні ради. Усі вони працюють за принципом: «Роби як я, роби краще за мене», що стимулює потребу в постійному самоудосконаленні, апробації різних стратегій професійного росту. Творчі доробки педагоги розміщують на інтернет-ресурсах та у фахових журналах. Спостерігається безперервний творчий пошук та підвищення кваліфікації. Акцент робимо на Нову українську школу. Плекаємо випускника, який спроможний вчитися упродовж життя. Учитель – агент змін, компетентна особистість.

В закладі розроблено систему роботи з обдарованими учнями. Школярі щороку виборюють призові місця у ІІ, ІІІ, IV етапах Всеукраїнських предметних олімпіад; І, ІІ, ІІІ етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН; ІІ, ІІІ, IV етапах конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої». Чимало школярів ліцею є призерами міських, обласних Всеукраїнських змагань з легкої атлетики, регбі, футболу.

Ми спираємося на батьків учнів як на головних наших помічників, прислухаємося до думки громадськості – активних учасників освітнього процесу.

 
Как создать школьный сайт.